Org nr 996 392 767

Forretningsfører:  Obos


Forsikring:   if...            Polisenr. SP1613996.1.7

Til informasjon: Alle henvendelser til styre- og varamedlemmer skal bli besvart. MEN vær oppmerksom på at elektroniske meldinger (mail og sms) KAN «svikte» slik at adressaten ikke mottar meldingen du sender. Noen kan være beskyttet av en «brannmur» som ikke slipper igjennom «hva-som-helst» fra «hvem-som-helst». Skulle det skje at du ikke får svar fra et medlem av styret, ber vi om at du purrer via en sms eller ringer vedkommende og gjør oppmerksom på forholdet.

Styremedlemmer

Sameiet Utsikten har følgende styremedlemmer:

Styreleder Geir Teigstad

Geir Teigstad

Adr.: Laboratorieveien 14 (blokk K1)

Tlf.: 959 79 072

e-post: gteigsta@ous-hf.no

Styremedlem Vivi Lund

Vivi Lund

Vivi følger med på økonomien vår

Adr.: Bølgeveien 16 (blokk I)

Tlf.: 907 62 854

e-post: vluh41@gmail.com

 

Styremedlem Geir Arne Aaberg

Geir A. Aaberg

Geir Arne leder faggruppen Bygning og tekniske installasjoner

Adr.: Laboratorieveien 8 (blokk H1)

Tlf.: 901 68 668

e-post: geir@aaberg-consulting.no

Styremedlem Jan Arild Rygg

Jan Arild Rygg

Jan Arild leder faggruppen Utvendig areal og trivsel

Adr.: Bølgeveien 12 (blokk I)

Tlf.: 905 10 321

e-post: jan.arild@rjrygg.no

Styremedlem Jorunn E. Hauge Sønju

Jorunn E. H. Sønju

Adr.: Kaiveien 4, 3077 Sande (blokk C)

Tlf: 905 26 717

e-post: jorunn.sonju@nordea.no

 

Varamedlem Tove Finstad

Tove Finstad

Adr.: Bølgeveien 12, 3077 Sande (blokk I)

Tlf.: 979 54 264

e-post: tove.finstad@getmail.no

 

Varamedlem Ulf Løvaas

Ulf Løvaas

Ulf leder faggruppen Internkontroll og sikkerhet

Adr.: Kaiveien 12 (blokk F)

Tlf.: 414 40 544

e-post: ulf@loevaas.com

Valgkomitè

William Kornmo er leder av valgkomiteen

Adr.: Laboratorieveien 14 (blokk K1)

Tlf.: 903 35 879

e-post: wk@px.no