Til informasjon: Alle henvendelser til styre- og varamedlemmer skal bli besvart. MEN vær oppmerksom på at elektroniske meldinger (mail og sms) KAN «svikte» slik at adressaten ikke mottar meldingen du sender. Noen kan være beskyttet av en «brannmur» som ikke slipper igjennom «hva-som-helst» fra «hvem-som-helst». Skulle det skje at du ikke får svar fra et medlem av styret, ber vi om at du purrer via en sms eller ringer vedkommende og gjør oppmerksom på forholdet.

Org nr 996 392 767

Forretningsfører:  Obos


Forsikring:   if...            Polisenr. SP1613996.1.7

Sameiets styre

Sameiet NJB - Utsikten trinn 1 har følgende styremedlemmer:

Styreleder 2019 - 2020 Kai Hornslien

Claus Trondsens gate 19 C, 3014 Drammen

Tlf.: 922 62 361 

e-post: kai@hornslien.com

Nestleder f.o.m. 2019 Jorunn E. Hauge Sønju (styremedl. f.o.m. 2018)

Jorunn E. H. Sønju

Adr.: Kaiveien 4, 3077 Sande (blokk C)

Tlf: 905 26 717

e-post: jorunn.sonju@nordea.no

 

Styremedlem f.o.m 2017, Geir Arne Aaberg

Geir A. Aaberg

Geir Arne leder faggruppen Bygning og tekniske installasjoner

Adr.: Laboratorieveien 8 (blokk H1)

Tlf.: 901 68 668

e-post: geir@aaberg-consulting.no

Styremedlem f.o.m. 2016, Jan Arild Rygg

Jan Arild Rygg

Jan Arild leder faggruppen Utvendig areal og trivsel

Adr.: Bølgeveien 12 (blokk I)

Tlf.: 905 10 321

e-post: jan.arild@rjrygg.no

Styremedlem f.o.m. 2019, Ulf Løvaas

Ulf Løvaas

Ulf har siden 2016 ledet faggruppen Internkontroll og sikkerhet. 

Adr.: Kaiveien 12 (blokk F)

Tlf.: 414 40 544

e-post: ulf@loevaas.com

Styremedlem f.o.m. 2019, Christian Semb

Adr.: Kaiveien 4, 3077 Sande (blokk C)

Tlf.: 920 18 000

e-post: Christian.Semb@axflow.no

Varamedlem f.o.m. 2018, Tove Finstad

Tove Finstad

Adr.: Bølgeveien 12, 3077 Sande (blokk I)

Tlf.: 979 54 264

e-post: tove.finstad@getmail.no

 

Varamedlem f.o.m. 2019, Kjersti Ormås

Adr.: Laboratorieveien 6, 3077 Sande 

Tlf.: 922 16 724 

Valgkomitè

 

 

 

 

Geir Teigstad

Geir Teigstad

(Geir var styreleder 2015-2019) 

Adr.: Laboratorieveien 14 (blokk K1)

Tlf.: 959 79 072

e-post: gteigsta@ous-hf.no

Vivi Lund

Vivi Lund

(Vivi var styremedlem/kasserer 2015-2019)

Adr.: Bølgeveien 16 (blokk I)

Tlf.: 907 62 854

e-post: vluh41@gmail.com