Kjære nabo! 

Velforeningen vil med dette invitere nye og eksisterende beboere til medlemskap i Utsikten Vel. 

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for godt naboskap, stedets sosiale og fysiske miljø samt beboernes trivsel og sikkerhet. 

Medlemskontingenten er satt til kr 250,- per husstand per år og er gyldig til og med årsmøtet. 

Kontingenten bes innbetalt til kontonummer 1503.38.62633 

 

I tillegg til å arrangere turer og aktiviteter jobber styret med ulike saker som angår beboernes velferd og trivsel. For 2016 nevnes: 

❖     Benker i området rund NJB

4 benker med ryggstøtte er anskaffet og utplassert 

❖     Livbøyer fra Tryg

Vi har fått innvilget 2 livbøyer til utplassering i brygge- og strandsonen 

❖     Handicap-fasiliteter på Lokalet Fremad

Styret er i dialog med ansvarlige på Fremad om utbedring av toalett og adkomst 

❖     Etablering av trapp ned til stranda

Styret har vært i dialog med Sande Kommune om tillatelse til å sette opp trapp fra bryggekanten og ned til stranda nedenfor brygga. Prosjektet er kostbart og er avhengig av tilskudd fra ulike legater/stiftelser. Søknadsprosess er iverksatt. 

Velforeningen håper dette vil inspirere til medlemskap hos oss og vil benytte anledningen til å ønske samtlige nye beboere hjertelig velkommen til oss på brygga! 

Med vennlig hilsen  
Styret i Utsikten Vel

Utsikten Vel - Hjemmeside

http://www.utsiktenvel.com/324291480

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for godt naboskap, stedets sosiale og fysiske miljø samt beboernes trivsel og sikkerhet.

Nordre Jarlsberg Brygge - Nettside

http://www.njb.no/

På Nordre Jarlsberg Brygge kjøper du noe mer enn bare en leilighet, og gjør en god investering som du selv og fremtidige generasjoner vil nyte godt av. Hus og hytte i ett, kun 15 min fra Drammen og 40 minutter fra Oslo. - Stedet for det gode liv!

Sande kommune

https://www.sande-ve.kommune.no/

Sande - Sammen skaper vi trygghet og trivsel.

Sande Avis