I fanene under "Lover og regler" finner du:   (Trykk på "Mer" til høyre i grått felt over)

  • Grøntarealene
  • Vedtektene
  • Trivselsreglene
  • Eierseksjonsloven
  • Vind- og solavskjerming
  • Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad