Her finner du den nye eierseksjonsloven gjeldende fra 1/1 2018:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65

(Dokumentet "Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) fra 23.mai.1997" er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.)