FM Eiendomservice

Vaktmester: Fredrich Mitchell                                                  Vikar: Arve Martinsen
Epost:  fmeiendomservice@gmail.com
Mobil 952 28 941                                                                          Mobil: 911 40 644

Kontaktperson fra Sameiets styre:
Styreleder

På venstre side av døra til teknisk rom, innerst i P1, finner du en hvit postkasse. Her kan sameierne informere om ting som ikke er i orden og som vaktmesteren bør se på angående fellesareal og fellesinteresser.  Legg en lapp med ditt navn og mobilnr. på i postkassa slik at vaktmesteren kan ta kontakt om han lurer på noe.

Epost kan selvsagt også benyttes for å gi vaktmesteren beskjed (men minst mulig kontakt på mobiltelefon).

Vaktmesteren prioriterer selv oppgavene sine i samarbeid med styret.

OBS: Sameiet betaler vaktmesteren for å utføre arbeid i hht instruks (klikk på fanen over: Vaktm.s arbeidsliste ) og annet arbeid han kan bli pålagt av styret. Ønsker du hjelp til å utføre arbeid i din egen leilighet må du kontakte en lokal håndverker, ikke vaktmesteren. MEN trenger du

  • flere matavfallsposer
  • ny navnelapp på ringeklokka ute

DA kan du henvende deg til vaktmesteren.

Ekstra nøkkel til leiligheten er det kun styreleder som kan bestille.