Vanningskorps søkes

Hei alle sameiere på NJB 

For å få plantene på NJB til å trives bedre trengs det mere vanning da jorden er skrin enkelte steder samt at en del av bedene er plassert under takterrasser.

I tillegg kan det bli lange tørkeperioder og da trengs det å vannes. Videre så har vi nå fra i høst også overtatt skjøtselen av blomsterkassene på brygga fra Kommunen.

I den forbindelse ønsker undertegnede som styrets representant for utenomhusarealene på NJB,  å komme i kontakt med sameiere som har litt ledig tid og arbeidslyst, og som ønsker å bidra til et trivelig og blomstrende utemiljø på brygga.  Mitt forslag er å danne et lite «vanningskorps» i hver gate. Slanger vil bli satt ut på egnede steder.

De som ønsker å være med bes ta kontakt med undertegnede slik at vi kan organisere dette på en effektiv måte. 

Mvh
Jan Arild Rygg
Styrets representant for uteområde på  NJB
E-mail: jan.arild@rjrygg.no        Mobil: 90510321

Isachsen AS

Monica Hals
Anleggsleder skjøtsel

Grøntmiljø

Epost:  monica.hals@isachsenas.no
Mobil:  99206356
 

Kontaktperson fra Sameiets styre:
Jan Arild Rygg