Fagansvarlige 2017

Internkontroll og sikkerhet
Ledes av Ulf Løvaas

Bygning og tekniske installasjoner
Ledes av Geir Arne Aaberg

Utvendig arealer og trivsel
Ledes av Jan Arild Rygg

Som nedenstående illustrasjon (Organisering av Sameiet) viser, er «Faggruppene» etablert for at flere med profesjonell fagkunnskap og/eller spesiell interesse for et av områdene kan komme med innspill og synspunkter i saker som vi trenger å bearbeide før de formelt behandles i styret. Dette vil bidra til at flere i sameiet blir engasjert, flere synspunkter blir tatt med i vurderingene, og sakene blir bedre gjennomarbeidet, noe som gir styret et bedre beslutningsgrunnlag. Man skal heller ikke underslå det sosiale aspektet her som også er positivt.

Hver av de tre Faggruppene har en leder som også er styremedlem eller varamedlem til styret. Lederen har ansvaret for å organisere sin gruppe og bringe saker fram for styret etter hvert som de er bearbeidet i Faggruppene, enten som ren informasjon eller for votering om dette er nødvendig. 

I enkelte saker kan det være riktig at flere faggrupper jobber sammen.

Om du har lyst og/eller sitter inne med fagkunnskap innen en av Faggruppene så oppfordrer vi deg til å melde deg så snart som mulig på epost til styreleder.