Arbeider i sommer

Hei,

Vi vil gjerne informere sameiet om at det vil foregå arbeider på Utsikten, Solodden og Hagebyen igjennom sommeren.

Sprengningsarbeidene vil imidlertid stanse i uke 28, 29 og 30.

Med ønske om en god sommer!

 Med vennlig hilsen

Vibeke Warløs Næss / Utbyggingsdirektør / Schage Eiendom AS /
----------------------------------------------------------------------------------------------
/ Mobil: +47 99 21 74 16 /
/ Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo / P.b. 402 Sentrum, 0103 Oslo /
----------------------------------------------------------------------------------------------
/ vwn@schage.no / http://www.schage.no /

Sprengningsarbeider NJB Bygg R, Q OG T

Fremdriftsplan er nå lagt opp til feriestopp uke 28, 29 og 30 (9 - 29. juli 2018) Det vi ikke har helt kontroll på er sikringsarbeidet om dette vil skje i uke 28, men det vil vi komme tilbake til.

Sprengningsarbeidet skjer mandag til fredag (07.00 til 19.00 mandag til torsdag og 07.00 – 17.00 fredag)

Det skjer sprengning mellom kl 09.00 11.00 og 13.00 – 17.00.

Vi har grenser for rystelser som er 50 mm/s. Vi har ikke oversteget 13.7 mm/s.

Salvene er nå snudd mot sliperiet, så håper det er til det bedre.

Dette til info.

Med vennlig hilsen

Esben Johannessen / Prosjektleder / Schage Eiendom AS /
----------------------------------------------------------------------------------------
/ Mobil: +47 92 48 48 73 /
/ Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo / P.b. 402 Sentrum, 0103 Oslo/
----------------------------------------------------------------------------------------
/ ej@schage.no / http://www.schage.no /

Sprengningsarbeider NJB Bygg R, Q OG T

Hei Alle Sammen 

Det vil bli sprengning mellom 09.00 - 11.00 og 13.00 - 17.00 alle dager.

Med vennlig hilsen

Esben Johannessen / Prosjektleder / Schage Eiendom AS

Sprengningsarbeider for Bygg R, Q og T 16-05-2018

Det vil bli utført 2 stk sprengninger i morgen 16 mai.

Dette vil skje mellom kl 08.00- 10.00 og mellom kl 14.00-16.00 Dette er veldig kort varsel, men dette er også små prøve-salver for og se hvordan fjellet påvirkes.

Jeg er blitt lovet ukesplaner på fredag som jeg vil sende ut som vil gjelde for neste uke.

Det blir ingen fler sprenginger denne uken.

 Mvh

Esben Johannessen

Prosjektleder

Schage Eiendom AS

Mob. 92 48 48 73

E-mail. ej@schage.no

Oppstart sprengningsarbeider for Bygg Q, T og R

Hei Alle sammen

 Vi vil nå starte opp med sprengningsarbeider for Bygg Q, T og R som er område i forlengelsen av nybygget Bygg N (mot sliperiet) og opp mot riggen til Alento og Trysilhus.

Vi har starter opp arbeidet med ryddig av vegetasjon og starte boring i løpet av de neste dagene.

 Sprengningsarbeidene vil pågå frem til sommerferien.

 Vi skal sende ut ukeplaner for når sprengning vil foregå. (tidsrom for når sprenge salvene skal avfyres)

 Det vil i denne perioden medføre støy innenfor normal arbeidstid mandag til fredag.

 Vi utførere tilsyn på noen bygg og setter ut rystelse følere.

 Arild Hermansen er engasjert av NJB for gjennomføring av denne jobben.

 Vi har lagt om deler av veien inn til Hagebyen som skyldes etablering av ny trafo.

 HMS vil ha stor fokus for denne jobben.

 Jeg håper at dere viser litt tålmodighet med oss, for vi må gjennomføre denne typen jobb for og kunne utvikle NJB videre.

 Med vennlig hilsen

Esben Johannessen / Prosjektleder / Schage Eiendom AS /
----------------------------------------------------------------------------------------
/ Mobil: +47 92 48 48 73 /
/ Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo / P.b. 402 Sentrum, 0103 Oslo/
----------------------------------------------------------------------------------------
/ ej@schage.no / http://www.schage.no

Kryssende anleggstrafikk over Fjordveien

 Hei

 Arild Hermansen er engasjert av NJB på sprengingsjobben for neste byggetrinn (R, Q og T på Utsikten) og arbeider ute på Solodden.

I den forbindelse vil det bli transport mellom Fyrhuset og Solodden og da blir Fjordveien krysset av tunge kjøretøy som lastebil og hjullaster. Dette vil pågå i periode frem til sommerferien i første omgang.

Arild Hermansen vil hensyn ta at det er myke trafikanter i området og prøver etter beste evne og kjøre så pent som det er mulig.

Dette til info per 11-04-2018

Med vennlig hilsen

Esben Johannessen / Prosjektleder / Schage Eiendom AS /

Desember 2017 - Bygg N - Informasjonsbrev fra ALENTO

Fremdrift

Betongkonstruksjoner ved kjelleren er ferdigstilt og i de neste ukene vil vi utføre betongarbeider mot fjellveggen i plan 3.

Vi holder på med tilbakefylling av kjellerveggen mot fjell. Kjelleren er avrettet og klar for asfaltering. Dette vil utføres også før jul.

I Laboratorieveien vil vi stable opp stål- og dekkekonstruksjoner for plan 1 til 6. Her kan det bli noe ventetid grunnet tunge kran- og lastebiler som kjører inn og ut av byggeplassen.  Vi vil ha 2 mann som regulerer trafikken i perioder, når vi løfter tungt utstyr over veien.  Håper på forståelse for dette.

Høsten har vært en travel byggetid og vi håper det ikke har vært for plagsom støy for de nærmeste naboene.

Romjul

Vi jobber frem til 22/12-17. Da har vi avslutning medet julebad på «Brygga» kl. 11.00.

Vi vil holde byggeplassen stengt i romjulen. Vi har oppstart igjen den 02/01-18.

Ønsker dere alle en riktig god jul og en god start i det nye året.

Med vennlig hilsen

-funksjonærene fra prosjektet-

Nordre Jarlsberg Brygge – endring i organisasjonen

Schage Eiendom AS overtok sommeren 2015 alle aksjene i Nordre Jarlsberg Brygge AS og har gjennom de 2 årene hatt fokus på salg og nybygg, mens utleie, drift og forvaltning av gamle bygninger er blitt skalert betydelig ned.

Schage Eiendom sentralt har engasjert seg betydelig mer i prosjektet, og mange oppgaver som tidligere ble håndtert lokalt er blitt overført til Schage Eiendom i Oslo.

Med bakgrunn i ovennevnte har Nordre Jarlsberg Brygge og Mariann Dokken blitt enige om en sluttavtale.
Det betyr at alle henvendelser som tidligere er rettet til Mariann Dokken må nå (fra i dag) rettes til Anders Slettenas@schage.no (tlf. 915 79 576).

Schage Eiendom vil rette en stor takk til Mariann Dokken for den innsatsen hun har nedlagt og bidradd med i Nordre Jarlsberg Brygge, og ønsker henne lykke til.

Med vennlig hilsen

/ Anders Sletten / Prosjektdirektør / Schage Eiendom AS /
----------------------------------------------------------------------------------------
/ Mobil: +47 91 57 95 76 /
/ Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo / P.b. 402 Sentrum, 0103 Oslo/
----------------------------------------------------------------------------------------
/ as@schage.no / http://www.schage.no /
_______________________________________________________

November 2017 - Bygg N - Informasjonsbrev fra ALENTO

Fremdrift

Betongkonstruksjoner ved kjelleren er nesten ferdigstilt.  Vi har startet arbeider med stålbærekonstruksjoner. Om kort tid vil dekkeelementer i garasjen bli montert.

Det vil pågå noe graving og betongarbeider ved det lille område i Laboratorieveien.  Her vil det også utføres asfalteringsarbeider i løpet av uke 44.

Trafikk

Den 3/11-2017 kommer vi til å omregulere trafikken til parkering P4. Dette gjelder adkomst fra Laboratorieveien. Omregulering vil være ut byggeperioden. Lysreguleringen som regulerer trafikk til P4 i dag vil bli flyttet utover innkjøring til sluse som går til parkeringsrampe. Vi har laget en liten skisse som skal orientere om den nye situasjonen. Den er vedlagt info brevet.

I forbindelse med omlegging av veien kan det bli kortere ventetider. Vi prøver på best måte å begrense dette og beklager ulemper dette vil medføre for dere.

 

Med vennlig hilsen

-funksjonærene fra prosjektet-

Oktober 2017 - Bygg N - Informasjonsbrev fra ALENTO

Fremdrift

Vi har kommet godt i gang med betongkonstruksjoner ved kjelleren. Utvendige vegger ved kjelleren blir ferdige i starten av oktober. I begynnelsen av oktober vil vi starte med stålbærekonstruksjoner i kjelleretasjer.

Vi vil også etablere et lite område med byggegjerde ut i Laboratorieveien. Her vil det foregå grave- og pelearbeider. Dette vil medføre en ny midlertidig trafikksituasjon.

Trafikk

Den 2/10-2017 kommer vi til å omregulere trafikken til parkering P3 & P4. Dette gjelder adkomst fra Laboratorieveien. Omregulering vil være ut oktober 2017. Vi har laget en liten skisse som skal orientere om den nye situasjonen: se nedenstående (klikk på Last ned fil)

I forbindelse med omlegging av veien kan det bli kortere ventetider. Vi prøver på best måte å begrense dette og beklager ulemper dette vil medføre for dere.

Med vennlig hilsen

-funksjonærene fra prosjektet-

Sept./okt. 2017 omregulering_trafikk_fase_2-1

Septenber 2017 - Bygg N - Informasjonsbrev fra ALENTO

Generelt

Alento AS har fått oppdrag til å etablere området ved Bygg N. Det skal bygges 52 leiligheter i 2 blokker på en felles parkeringskjeller.

Fremdrift

Vi har etablert oss godt i området nord for bygg N og byggingen har startet. Vi har planer om å jobbe med fundamentering i september. Støping av yttervegger og innvendige bærende konstruksjoner i kjelleren vil foregår i september frem til november. I oktober vil vi også starte med å montere prefab stål- og betongkonstruksjoner i de nedre etasjene. Prosessen med råbygget vil være ut februar 2018.

Arbeidstid

Arbeider med fundamentering og plasstøpte konstruksjoner medfører noe lengre arbeidsdager. Disse arbeider vil pågå foreløpig ut november 2017.

Følgende arbeidstider vil gjelde frem tom november:

Ma -fre                07 – 19

Lø                       09 – 14

Vi skal legge opp til at arbeider i utvidet del på hverdager og på lørdager ikke vil bli utført som støyende arbeider.

Med vennlig hilsen

-funksjonærene fra prosjektet-

Juni 2017 - NJB AS innfører parkeringskontroll på sitt område

NJB AS gjør nå et realt forsøk på å heve standarden på uteområdene fra rundkjøringen og ned til Utsikten.

Dette vil bli ferdigstilt med det aller første, og etter en egen befaring i går ettermiddag tegner dette til å bli riktig så bra….

Fra medio juni vil NJB AS innføre parkeringskontroll på HELE området (det området som NJB AS eier). Dette for å unngå at besøkende hensetter biler/hengere mv. på p-plasser ment for besøkende/gjester eller «hiver» bilene inn på våre plenområder.

 Hele området/plassen ved vårt salgskontor (mellom elva, Fjordveien og veien til Seilet) blir i disse dager avrettet og klargjort for parkeringsplasser.

Eksisterende p-plasser langs Fjordveien vil bli kostet og plenene «innimellom» p-plassene blir tilsådd på nytt.

 Som følge av kostnader rundt denne parkeringskontrollen må vi innføre avgiftsparkering, men hvor 3 timer vil være gratis (ALLE MÅ TREKKE LAPP), og deretter 20,- pr time.

Parkering for et helt døgn (24 timer) er av hensyn til bl.a. gjester til beboere på NJB, begrenset til kun kr 50,-.

 Det positive vil være at parkeringen blir i vesentlig mer ordnede forhold på «store», solrike dager

 Det vil om ikke lenge bli skiltet at området blir avgiftsbelagt, men med en «prøveperiode» på inntil 2 uker - hvor det ikke ilegges kontrollavgift.

 Etter hva jeg husker vil det bli satt opp 3 parkometer på området slik at besøkende ikke må gå uforholdsmessig langt for å trekke parkeringslapp/betale

Besøkende med båt i NJB Marina vil kunne parkere gratis med gyldig oblat (1 stk. pr. båtplass).

HC-brukere med gyldig HC-kort og scootere/mopeder/MC parkerer alltid gratis (må ikke trekke lapp)

Det vil være Park Nordic som ivaretar parkeringskontrollen for NJB AS, og skulle det være behov for langtidsparkering (bobil mv.) vil dette kunne la seg ordne gjennom Park Nordic.

Vi kommer tilbake til eksakt tidspunkt for når parkeringskontrollen iverksettes.

Med vennlig hilsen
Anders Sletten / Prosjektdirektør / Schage Eiendom AS

Juni 2017 - Mer informasjon i fbm sikringsarbeider av fjellskjæring

NJB AS viser til tidligere informasjon vedr, sikringsarbeider for bygg N øver fjellskjæring og vil med dette informere om noe endrede planer. Dette pga noe mer sikringsstag enn tidligere antatt.

Revidert plan uke 25 vises under.

Mandag             19.juni                 Boring og montering av fjellbolter.

Tirsdag               20. juni               Boring og montering av fjellbolter.

Onsdag               21. juni               Boring og montering av fjellbolter.

Torsdag              22. juni               Montering av fjellbolter, prøvetrekking og opprydding/nedrigging.

Utførelse av sikringsarbeidene vil foregå i  tidsrom kl. 07.00 og 19.00

Mvh For Nordre Jarlsberg Brygge AS

Arne Nerstad

Juni 2017 - Informasjon i fbm sikringsarbeider av fjellskjæring, bygg N uke 23

Hei.

Vi viser til tidligere informasjon vedr. sikringsarbeider for bygg N og vil med dette informere om noe endrede planer vedr. fremdrift ifbm. disse arbeidene.
Det er ifbm. utførelse av rensing av fjellskjæring (Spett rensk)  påtruffet et noe større omfang enn først antatt av løse stenblokker som man ønsker å sikre, samt at noen stag må gå lenger inn en tidligere antatt.

I den forbindelse vil ikke arbeidene kunne være ferdig før litt ut i uke 23. Mesta AS mener de trenger tirsdag onsdag og kanskje litt ut på torsdag for å gjøre seg ferdig på nedre fjell skjæring for bygg N.

NJB AS har også engasjert Mesta AS for å utføre sikringsarbeider på øvre fjellskjæring. (oppe ved fjellknausen mellom Utsikten og Hagebyen)

De arbeidene vil Mesta AS starte med forløpende etter at de er ferdige med nedre fjellskjæring for bygg N.

NJB AS vil komme tilbake med forventet fremdrift for disse arbeidene så fort dette foreligger.

Mvh For Nordre Jarlsberg Brygge AS

Arne Nerstad

omregulering_trafikk_fase_1-1

Trafikk
Skisse som skal orientere om den nye situasjonen

Juni 2017 - Drone over sameiet

Hei

I morgen, onsdag 28/6-17, fra ca. kl. 14:00 og utover skal vi filme litt rundt omkring på området her.

Dette skal brukes i markedsføringen av NJB.

 Vi setter stor pris på om folk blir sittende på terrasser, vandrer rundt, er i båtene, bader etc.,

men har selvfølgelig forståelse for at ikke alle ønsker å være med på film.

Det blir ingen «close-up», men håper å filme gjennom gatene og ned trappa etc.

Forsøker å få fanget den unike atmosfæren her.

 Med vennlig hilsen

Nordre Jarlsberg Brygge

 Mariann Dokken

Administrasjonsansvarlig

Tlf: 90258212

www.njb.no

Mai 2017 - Utbygger varsler om støyende arbeid:

Vi vil i uke 22 utføre sikringsarbeider etter utgraving som ble utført av Martinsen & Duvholt .
Det er Masta AS som vil utføre sikringsarbeidene for NJB.
Det er fjell skjæring i bygge grop for bygg N som skal renses og utføres sikringsarbeider på.
Arbeidene Masta AS skal utføre er spett rensk av fjell (fjerne løse stein etc) borre fjellbolter som skal sikre at steinblokker/fjell ikke raser ut i ettertid og eller i forbindelse med byggearbeider for bygg N (Ca 30-40 bolter skal etableres.)

Fremdrifts plan for arbeidene blir som følger:

Mandag               29. mai                 Rigging og spett rensk av løst fjell

Tirsdag                 30.mai                  Spett rensk av løst fjell samt klargjøring til boring for fjellbolter

Onsdag                31.mai                  Boring og montering av fjellbolter.

Torsdag               01.Juni                  Sluttføre boring og montering av fjellbolter

Utførelse av sikringsarbeidene vil foregå i  tidsrom kl. 07.00 og 19.00
Det må påregnes en del støy forbundet med arbeidene, det beklager vi. Vår entreprenør vil bestrebe og begrense dette så mye som mulig og vi ber om forståelse for dette.

 Mvh For Nordre Jarlsberg Brygge AS

Arne Nerstad

April 2017 - NJB - Bore- og sprengningsarbeider

Mars 2017 - Bore- og sprengningsarbeider

Veiledende dagsplan for bore- og sprengningsarbeider

09:30 – 11:30 Sprengning av salve

13:00 – 14:00 Sprengning av salve

15:00 – 17:00 Sprengning av salve

Boring av salver og konturlinje utføres i tidsrommet 07:00 og 18:00.

Sprengninger utføres i tidsrommet 09:30, og senest 17:00.

Tirsdag 28.03 vil det ikke etter planen foregå sprengningsarbeider.

Sømboring vil utføres som tidligere.

Antallet borvogner reduseres fra 2 til 1 f.o.m Tirsdag 28.03.

Mer fasadevask

I tillegg skal fasaden som vender mot ABC, i Kaiveien 6-8 og Laboratorieveien 8 , bli rengjort. Det skjer denne uken fom onsdag.

Mars 2017 Fasadevask ABC

Uke 13 starter vi med fasadevask av bygg ABC. I den forbindelse hadde det vært fint om mest mulig av puter, planter, stoler etc på balkonger fjernes. Vi starter med bygg C mandag 27. og fortsetter med AB på tirsdag og onsdag. Kan dere sende varsel til beboerne? Arbeidene vi foregå fra lift.
 
Med vennlig hilsen
 
Org. Nr 983 805 183
Tom Henning Evensen

Mars 2017 - Revidert dagsplan og Tidsplan i fbm sprengningsarbeider for bygg N

NJB - Bygg N - Veiledende tidsplan - ukeplan, revidert 24.03.17

NJB - Bygg N - Veiledende dagsplan, revidert 24.03.17

Mars 2017 - Varsling av sprengning

Vedlagt finner du salveplan for sprengningsarbeider som skal skje i morgen onsdag 15. mars og dagene fremover. Eventuelt endringer i planen vil bli varslet og oversendt dere.  

Med vennlig hilsen
Arne Nerstad
Schage
 

Veiledende dagsplan for bore- og sprengningsarbeider

09:30 – 11:30 Sprengning av salve
13:00 – 14:00 Sprengning av salve
15:00 – 17:00 Sprengning av salve

Boring av salver og konturlinje utføres i tidsrommet 07:00 og 19:00.
Sprengninger utføres i tidsrommet 09:30 og senest 17:00.

NJB - Stenge Bølgeveien - Trafikk-kart

NJB - GBNR 126_62 - TILLATELSE TIL TILTAK - SPRENGNINGS- OG GRUNNARBEIDER - FO

NJB - Informasjon om sprengningsarbeider

NJB - Infoark anleggsområde

Informasjon vedrørende sprengningsarbeider

Se vedlagte informasjon.

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad

Vedlagt følger infoskriv vedr sprengningsarbeider. Legger også ved et infoark i forbindelse med «hvordan opptre i et anleggsområde». Dette med blindsoner er spesielt viktig. Vi ber om at de voksne informerer barna sine spesielt om disse farene. Vi utfører egen SJA i forbindelse med blindsoner. Et av tiltakene er at vedlagt infoark blir sendt til sameiet, slik at de kan legge dette ut på sin hjemmesiden. Vi henger også opp dette infoarket på våre anleggsgjerder. 

Med Vennlig Hilsen
Marthinsen & Duvholt AS
Tommy Skoglund
Prosjektleder

NJB - Oversiktsplan utsikten

NJB - Nabovarsel bygg N

Testing av brannalarmer

På fk onsdag 18.01.17 vil vi teste brannalarmen ifbm senere overlevering av bygg A.

Dette kan medføre at noen av de andre byggene også kan løses ut med tanke på tidsrommet den vil stå på. 

Tidsrommet vil være mellom kl 10-11. 

Med vennlig hilsen  
Steinar Bernhardsen
Anleggsleder

Omlegging av kjørevei for P3 og P4

Vi er nå kommet dit at den nye veien opp fra Fjordveien og opp til P3 og P4 må legges om til den nye veien bak ABC. Dette vil skje denne uken og beboerne vil måtte benytte den tidligere veien langs Tresliperiet fra onsdag 30 nov kl. 07:00 til lørdag 3 des kl. 07:00. 

Lykke til! 

Med vennlig hilsen
Steinar Åsrud
Teknisk Direktør
Schage Eiendom AS 
 

Sprøytemaling 16. november

Da stålbjeker i «nye» P1/P2 skal brannbeskyttes med brannmaling, må vi dessverre stenge P1 og P2 mens dette arbeidet pågår. På grunn av malingståke i luften kan ikke biler kjøre inn eller ut av garasjen. Parkerte biler som ikke ønskes flyttet kan stå, men kan ikke kjøres ut etter at arbeidet er startet. Vi må be om at de som trenger bilen parkerer utendørs denne dagene.
Vi ønsker å stenge P1/P2 onsdag den 16/ 11 fra 08:30 – til arbeidet er ferdig ca. 16:00. 

Med vennlig hilsen 
Tom Henning Evensen
Mail: te@obas.no
Mob: +47 95842211

Informasjon om sprengningsarbeider og kjøremønster

Til informasjon ble det onsdag 2.november utført noe mindre sprengningsarbeider i fbm. med bygging av den nye tilkomstveien til P2, P3, og P4 (på hjørnet ved Bygg A mot riggen til OBAS).

Bildet 
viser prosjektert rampe fra Fjordveien. (Trykk på bildet så blir det større) 

Ny tilkomstvei vil bli klargjort i nær fremtid (røde og gule piler). 

Tilkomsten til P2 vil etter hvert skje via innkjøring til P1 (rampe opp til venstre rett etter garasjeporten), men dette skjer ikke før nærmer jul (innflytting BC).

Da vil også tilkomsten til P3 og P4 legges nærmere Bygg A (blå piler, parallelt med garasjeveggen).

NJB - Innkjøringspunkt P1 og P2

NJB - Kjøremønster P1 og P2

Ny kjøreport til P1

Montør jobber nå med igangkjøring av «ny kjøreport» til P1. Den gamle foldeporten vil bli demontert så snart den nye er igangkjørt. Fjernkontroller vil fungere som tidligere. Da dette er den porten som ble demontert  fjor høst vil betjening være lik. I forbindelse med demontering av gammel foldeport starter arbeidet med montering av branngardin i skille mellom gammel og ny del av P1. Vi ber derfor om at det utvises forsiktighet når montør jobber med den nye branngardinen. 

Med vennlig hilsen 
Tom Henning Evensen

Garasjeport

I  forbindelse med ferdigstilling av P1/P2 er vi i ferd med å remontere den gamle porten til P1 i den nye portåpningen mot nord. Denne vil trolig bli idriftsatt i neste uke, samtidig vil midlertidig foldeport bli demontert. Gamle portåpnere vil da fungere med «ny» port. Så snart nye branngardiner er montert vil også biler som parkerer i P2 kjøre inn/ut gjennom den nye portåpningen. Vi vil da starte arbeidet med gjenmuring av midlertidig port i P2. Dette vi trolig skje i månedsskifte oktober/november. Portåpnere for P2 vil da også fungere i «ny port». 

Med vennlig hilsen 
Tom Henning Evensen
95 84 22 11

Støy i uke 42

I forbindelse med nye tilførselskabler for bygg ABC fra trafokiosk inn i teknisk rom er vi nødt for å fjerne deler av gulv i teknisk rom. Dette vil medfør støy i forbindelse med saging og pigging. Vi varsler derfor støyende arbeider i uke 42 for de bygg som ligger lengst mot syd. Mesteparten av støyen vi bli i bygg F, men det kan også forplante seg noe videre.
Oppstart er noe usikker da vi er avhengig av eksterne firma for saging. 

Med vennlig hilsen
Tom Henning Evensen
95 84 22 11

Parkering av lastebil 29/9

Hei.

For å utbedre et vedlikeholds avvik på Skagerak-Netts nettstasjon i Kaiveien på Nordre Jarlsberg Brygge må vi ha en lastebil stående ved siden av denne (i veien foran K1) i flere kortere perioder i løpet av formiddagen på torsdag 29.09.16.

Vi beklager alle de ulempene dette måtte medføre og vi skal forsøke å gjøre disse så små som mulig.  

Arbeidet, som består av å lage en transportluke i taket, gjøres på kort varsel.  Dette for å kunne skifte komponenter i nettstasjonen ved evt. feil i vinter. 

Med vennlig hilsen/best regards
Max-Hugo Østerbø
Prosjektingeniør
Nettpartner AS, avd Vestfold
www.nettpartner.no

Innkjøring i P1

Hei 

Vi har fått tilbakemelding fra NCC Road i dag og de starter 22 juni, tar sikte på at de gjør seg ferdig fredag 24 juni.
Portleverandør trenger 2 dager for flytting og montering av port, det vil si 27/28 juni.

Åpning vil da være 29 juni kl 0700. 

Når det gjelder remontering trapper og fjerning av midlertidlig port og igjenmuring av åpning vil dette skje uke 27 som starter mandag 4 juli. 

Med vennlig hilsen
Steinar Bernhardsen

Varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering - Nordre Jarlsberg Brygge

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Sande kommune og Nordre Jarlsberg Brygge AS, starter arbeidet med revisjon av gjeldende områderegulering og detaljreguleringer/bebyggelsesplaner for Nordre Jarlsberg Brygge med tilliggende areal nord for fylkesveien. 

Planområdet

Figuren under viser planområdets avgrensning med en stiplet linje. Planområdet har en størrelse på ca. 530 000m2. Planområdet vil kunne bli nedjustert ved utarbeidelse av planen. 

 

Hensikten med planarbeidet

Det skal utarbeides en ny områderegulering for hele området slik at boligarealer, utnyttelse, lekearealer, grønnstruktur, atkomstveier, parkering m.m. ses på helhetlig og i nytt lys. I tillegg skal det foretas revisjon av gjeldende detaljplaner/bebyggelsesplaner for Utsikten, Hagebyen og Marinaen. Disse planene har vært gjenstand for flere dispensasjonssaker. Det er derfor behov for å samle alle gitte tillatelser innenfor en revidert reguleringsplan som skal legges til grunn for framtidige byggesøknader. For delområdene Midtbyen og «Hotellet» skal det utarbeides ny detaljreguleringer. Både områdereguleringen og de to nye detaljreguleringene tenkes å legge til rette for en annen sammensetning i utnyttelse og bebyggelsesstruktur med noe mindre bygningsvolumer og lavere tetthet enn hva gjeldende planer tillater. Planområdet er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. Endringen til mer bolig med en annen utnyttelsesgrad anses å være i tråd med kommuneplanen. 

Vurdering av krav til konsekvensutredning (KU)

Tiltaket vurderes å ikke falle inn under krav til konsekvensutredning, jf. ny Forskrift om konsekvensutredninger, da tiltaket er i samsvar med overordnede planer, jf. forskriftens §§ 3 og 4 og vedlegg II, og det er ikke sannsynlig at planen vil komme i konflikt med punkter nevnt i vedlegg III. 

Frist for å sende inn skriftlige tilbakemeldinger til oppstartsvarselet er03.06.2016. Merk ”Merknad til varsel om oppstart – Områdeplan NJB”.  

Merknader, synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Sande kommune v/Arealplan v/Henrik Langum, Postboks 300, 3071 Sande eller som e-post til postmottak@sande-ve.kommune.no.Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sande kommune v/ Henrik Langum på telefon 33 78 70 63 eller epost henrik.langum@sande-ve.kommune.no eller Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar på telefon 454 01 792 eller ved e-post til aase.marie.hunskaar@norconsult.com

Videre saksgang

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på kommunens nettside og i Sande Avis. Hvis du har mottatt denne varslingen ved brev, men ønsker at framtidig kommunikasjon skal skje ved e-post, ber vi om at tilbakemelding på dette gis til aase.marie.hunskaar@norconsult.com med kopi til postmottak@sande-ve.kommune.no. Etter at meldingsfristen er ute, vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Sande kommune for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen, vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Med vennlig hilsen

Aase Marie Hunskaar Naturforvalter, seksjon plan Mob: +47 45 40 17 92 aase.marie.hunskaar@norconsult.com

Automatiske døråpnere

Til alle beboere i Sameiet NJB Utsikten — trinn 1 

Oslo, 15. april 2016 

Sak: Automatiske døråpnere, mangelskrav fra Verner Jensen m.fl. 

Det vises til Sameiermøte avholdt 7. april 2016. 

Nordre Jarlsberg Brygge AS (NJB) har bygget husene D, E, F, Hl, H2, H3, 1 og Kl i hht. rammetillatelse av 13. august 2008. I tillegg er Bygg N (52 leiligheter) en del av rammetillatelsen. Rammetillatelsen følger vedlagt (vedlegg I). 

Av rammetillatelsen fremkommer på side 2 (litt under midten) at: 

«Det er dokumentert at det er 115 leiligheter med livsløpsstandard. Kravet er 50 % av alle leilighetene.» 

På sameiermøtet ble det opplyst fra Verner Jensen at det foreligger et krav om at 17 leiligheter skal ha elektrisk døråpner (EL-døråpner) og vedlagte tabell viser spesifikt hvilke leiligheter dette skulle gjelde (vedlegg 2). Slik utbygger videre oppfattet Verner Jensen lå det implisitt i denne tabellen at utbygger også måtte besørge elektriske døråpnere (HC-åpner) på alle dørene i fellesarealene, herunder bl.a. til og fra garasjene og ytterdørene. 

Fremstillingen til Verner Jensen medfører ikke riktighet og tabellen det henvises til er fullstendig tatt ut av sammenhengen den var ment å belyse. Utbygger skal forsøke å forklare dette nedenfor. 

Husene D, E, F, Hl, H2, H3, I og KI er bygget etter de lover og forskrifter som gjaldt i 2008, herunder bl.a. teknisk forskrift av 1997 (TEK 97, 4. utgave). Det var i utgangspunktet ikke noe krav til EL-døråpnere i TEK 97. Dette i motsetning til teknisk forskrift av 2010 (TEK 10), hvor kravet er innskjerpet, og som husene K2 og ABC er og blir bygget etter. 

Rammetillatelsen ble sendt inn tidlig i 2008 og byggene var da langt fra ferdig prosjektert hva angår detaljer mv. Man vil også se av tabellen fra 2008 at antall leiligheter for byggene I og N ikke harmonerer med hva som faktisk er bygget eller blir bygget (hhv. 37 stk. og 52 stk.) 

Husene D, E, F, Hl, H2, H3, I, KI og N hadde krav til at minimum 50 % av leilighetene skulle ha livsløpsstandard.
Livsløpsstandard er et begrep som ble benyttet på 2000-tallet, men som ikke må forveksles med nåtidens krav om universell utforming for boliger (TEK I O). Like fullt var det noen krav i forhold til bl.a. bevegelseshemmede som måtte ivaretas etter TEK 97. 

Tabellen Verner Jensen henviste til ble utarbeidet av NJB i fbm. rammesøknaden. Den viser hvilke 17 leiligheter som tidlig i 2008 ikke oppfylte kravet til livsløpsstandard. 

Kravet som på dette tidspunktet (2008) ikke var oppfylt gjaldt nødvendig plass i fellesrom for å åpne dør fra rullestol for de spesifikke leilighetene (entrédøren inn til leiligheten), noe figuren under forsøker å illustrere. (Se tegning på mailen) 

For å ivareta kravet til livsløpsstandard for disse 17 leilighetene ble det i tabell, vedlagt vår rammesøknad, opplyst at disse 17 ville få installert elektriske døråpnere inn til sin leilighet. 

Begrunnelsen for elektrisk døråpner for disse 17 leilighetene var ene og alene at det ikke var tilfredsstillende areal/plass i trapperommet til at eiere av disse leilighetene kunne åpne entrédøren i tråd med kravet etter TEK 97, jf. figur over. 

Alle dørene i fellesarealene, herunder bl.a. til og fra garasjene og ytterdørene, hadde tilfredsstillende areal/plass i hht. TEK og var således ikke nødvendig å utstyre med elektriske døråpnere. At disse dørene er tunge er ikke relevant i denne sammenhengen, og forholdet rundt dette kommenteres avslutningsvis i dette brevet. 

Rammetillatelsen satt ikke krav til hvilke spesifikke leiligheter som skal ha livsløpsstandard, men kun at kravet skal være minimum 50 % av leilighetene. 

Gjennom den etterfølgende detaljprosjekteringen ble nødvendig areal/plass i trapperommet «frigitt» for noen av de 17 spesifikke leilighetene, mens andre leiligheter ble «byttet ut» til fordel for andre leiligheter tilrettelagt for livsløpsstandard innenfor den gjeldende rammetillatelsen (115 av 190, tilsvarende 60,5 %). 

Begge ovennevnte tiltak medførte at krav til elektriske døråpnere bortfalt i sin helhet. 

Pr i dag er 106 av 173 leiligheter i byggene D, E, F, HI, H2, H3, Kl, I og N tilrettelagt for livsløpsstandard, noe som tilsvarer 61,3 %. Rammetillatelsen krever som opplyst kun 50 %. Fordelingen er vist i vedlagte tabell av 6. april 2016 (vedlegg 3). 

Utbygger har med andre ord fullt ut ivaretatt de krav og forutsetninger som Sande kommune har satt i hht. rammetillatelsen av august 2008, herunder at 61,3 % av leilighetene har/vil få livsløpsstandard - uten bruk av elektriske døråpnere pga. areal-/plassmangel i trapperommene. 

Konklusjonen er at mangelskravet fra Verner Jensen m.fl. er basert på feil bruk eller misforståelser av de innsendte dokumentene, og mangelskravet avvises derfor i sin helhet. 

Tunge dører i fellesareal — spleiselag med utbygger og OBAS 

Hva angår tunge dører i fellesarealene har utbygger, OBAS og Sameiet over lang tid vært uenig i hvordan ordlyden i TEK 97 skal forstås. 

Det er utført målinger rundt nødvendig trekkraft for å åpne alle fellesdører, som i sum omfatter totalt 43 dører. Målingene er utført og registrert i samarbeid mellom Sameiet og utbygger, og partene er enige om at 27 av dørene trenger en trekkraft ved manuell åpning som er høyere enn ønskelig fra brukernes side. 

Ettersom sameiet ønsker å få montert automatiske døråpnere, har partene etter forhandlinger blitt enighet om at en akseptabel grense i forbindelse med målingene settes til < 3,7kg (37N). (Iforskriften TEK97-4 var anbefalt grense 20N og i TEKIO er grensen 30N). 

Ettermontering av automatiske døråpnere er som opplyst på sameiermøtet av William Kornmo kalkulert til en gjennomsnittlig pris stor ca. kr. 30 000 inkl. mva. pr. dør. 

Det er enighet om at Utbygger/OBAS bidrar med å dekke kostnadene for 2/3 — 18 stk. av de dørene som overstiger akseptabel trekkraft (3,7kg) og Sameiet 1/3 = 9 stk. 

Øvrige 16 dører (43 minus 27), som alle er innenfor kravene i TEK 97, må ene og alene bekostes av sameiet. 

Med vennlig hilsen
For Nordre Jarlsberg Brygge AS
Ander Sletten
Daglig leder 

Kopi:  Sande kommune

 

Utbedring av brannmalte søyler som flasser

Hei 

Vi er nå i gang med utbedring av brann malte søyler som flasser. Utbedringen vil bestå av innkassing med RAL farget beslag. Gjelder hovedsakelig byggetrinn 1,2,3.
Viktig at dette blir varslet slik at vi ikke havner i ubehagelige situasjoner med beboer.

Det vil benyttes lift fra utside og inn til tilgang balkonger. 

Det bes om at ting som henger eller er montert på søyler av beboer fjernes slik at vi får tilkomst til våre arbeider.

Varighet på arbeidene er ca 14  dag  fra i dag 12/4-2016 

På forhånd takk. 

Med vennlig hilsen 

Steinar Bernhardsen

Mobilt knusing av steinmasser

Hei
Vi har kontaktet MEF for å bistå oss i hva som skal meldes/søkes om ved mobilknusing av mindre mengder. (under 10000m3)
De har kommet frem til at det kun skal meldes til kommunelegen. Dette har vi gjort, se vedlegg.
Vi har også snakket med  velformann i nabolaget, samt de nærmeste naboene. Vi har bedt om tilbakemelding hvis plagsom støy, dette har vi ikke fått. Vi kuser bare mellom 0700-1700 mandag –fredag.
Snakket med Heyerdahl pr tlf, han viste ikke hvem som hadde klaget, men trodde det gikk på hvor lenge vi skulle holde på.
Vi har igjen 3-5 dager med effektiv knusing, men vil ikke kunne knuse da det snør.
Vi har også fått klage fra (husker ikke navnet) om støvplager ved boligene på brygga, men ser på dette som ikke relevant da hele steinrøysa er rå/fuktig og støver mimimalt. 

Med Vennlig hilsen
Arild Hermansen
Tlf 906 89 244

Parkering av biler

Utbygger ved NJBAS skal etablere en ny helsveiset avløpsledning på bakveggen i garasjeparkeringsanlegg nr. 1. I dag går alle avløp fra innflyttede boliger gjennom pumpe i P1. Etter omleggingen som nå er planlagt vil det kun være hus D-E-F som skal gå over pumpen og de øvrige går med selvfall til ny pumpestasjon. Dette er en betydelig forbedring og samtidig et risikoreduserende tiltak som er ønsket velkommen.
 
For å gjennomføre dette må nedenfornevnte biler parkere i henholdsvis P2 – P3 – P4 i perioden 2-16 nov (2 uker).
 
Involverte Seksjons.nr. /p-plasser er:
36 36 35 34 32 32 33 38 38 37 40 47 47 48 48 49 50 50 51 56 56 56 54 54 (til sammen 24 plasser)
 
Kjell Arne Solberg-Johansen, (NJBs driftsperson), vil skilte de nye plassene og gi beskjed på epost til alle involverte.

Geir Teigstad