Vind- og solskjerming

I sameiet vårt er det fra arkitekt og utbyggers side lagt stor vekt på at alle seksjoner/leiligheter skal ha så frie siktlinjer som mulig. Ved flere anledninger har årsmøtet behandlet permanente anordninger for vind-, sol- og støy-skjerming på altaner (= takterrasser), balkonger og terrasser (på bakkeplan).

Følgende er vedtatt per 19-04-2018:

1) Hev/senkeglass på altaner/balkonger/terrasser,

2) glass innenfor balustere på F- og D-blokka,

3) kassettmarkise med eller uten nedfellbare støtteben.

Forslag om å etablere andre permanente ordninger er nedstemt.

X X X

Som midlertidige installasjoner tillates parasoll og vertikalt gulvmontert uttrekksduk eller vindskjerm. Disse vil imidlertid hindre frie siktlinjer og skal derfor ikke være oppslått når altanen/balkongen/terrassen ikke er i bruk.

Persienner og/eller screens er tillatt montert på vinduer, men ikke langs ytterkant av overhengende tak/balkong.

X X X

Vindskjerming

Klart heve/senke glass tillates montert på innersiden av eksisterende rekkverk rundt altanen/balkongen/terrassen. Høyden på glasset fullt opptrukket skal ikke overstige 1,9 m. Glasset skal tilpasses eksisterende rekkverk i farge og spileavstand slik at det nedsenket fremstår som tilsvarende og en del av eksisterende rekkverk.  Glasset må i nedsenket posisjon ikke overstige håndløper.

Solavskjerming

 Styret har diskutert saken grundig ut fra alle mulige hensyn, herunder avskjerming mot sol, innsyn og redusert utsikt/utsyn for bakenforliggende leiligheter. 

FØLGENDE ER GODKJENT: 

1) PERSIENNER utenfor vinduene i hht. avsatt og forberedt plass for dette. Valg av persienner eller screens må gjøres slik at hver enkelt blokk hver for seg får en helhetlig fasade. Persiennebladene skal ha en bredde på 80 mm og tilfredsstillende styreskinne. Fargekode: se nedenstående.

2) SCREENS utenfor vinduene: Valg av persienner eller screens må gjøres slik at hver enkelt blokk hver for seg får en helhetlig fasade. Fargekode: se nedenstående.

3) PARASOLLER i tilnærmet samme farge som markiseduk.

4) HEL-KASSETT-MARKISE: Kassetten kan være grå, sølv eller hvit; det som passer best mot veggfargen. Kassettmarkisen kan ha nedfellbare støtteben. Sidefelt, kappe eller senkekappe er ikke tillatt. Markise uten kassett er ikke tillatt.

Strømførende LEDNINGER bør være sorte med mindre underlaget er hvitt.

5) ANDRE INSTALLASJONER enn det som er nevnt ovenfor er ikke tillatt montert uten forutgående søknad til styret.

NEDENSTÅENDE FARGEKODER (fra Kjells Markiser der sameiet har 37% rabatt) MÅ OPPGIS TIL DIN LEVERANDØR NÅR DU BESTILLER:

L-80 UTVENDIG PERSIENNE:             Farge          DB 7043

  • Styreskinner/Ben/Bunnlist          Farge          Sort
  • Dekkasser                                     Farge          Antrasitt

KASSETTMARKISE:

  • Markiseduk    Farge  Lys Grå 727/15       Alternativ: Sattler allværs duk  338028
  • Markiseprofiler                       Farge            RAL  9006  

ZIP Screen:

  • Profiler                                    Farge           RAL 7016
  • Screen duk                               Farge           108108

Alle utvendige produkter fra Kjells Markiser leveres med sort kabel.

Interiørprodukter: Her står man fritt til å velge type og farge.