Oppstillingsplasser for brann- og redningsbiler

Hei, alle sammen!

Her ser du et kart over sameiet vårt som viser hvor det er fundamentert plass til brann- og stigebil dersom en ulykke/brann skulle ramme oss.
Vi ber dere alle studere kartet og registrere hvor redningsbiler skal stå. Dernest vil vi be dere alle om å bidra til at vi selv eller besøkende respekterer følgende:

PARKERING av bil eller henger på disse plassene er ikke tillatt.  

Vi har alle et ansvar for å ivareta vår egen og hverandres sikkerhet. Takk for at du bidrar!

Med vennlig hilsen
SE NJB Utsikten trinn 1
Geir Teigstad
Styreleder

Nåværende og planlagte oppstillingsplasser for brann- og stigebil, januar 2019

B R A N N I N S T R U K S

Sameiet Nordre Jarlsberg  Brygge  - Utsikten Trinn 1

 

Alle som bor i sameiet plikter å sette seg inn i denne branninstruksen.

 

Oppgangen/trappehuset er rømningsvei fra leilighetene.

Alle leiligheter er tilrettelagt for evakuering via brannvesenets stigemateriell.

Brannalarmen er direktekoplet til brannvesenet.

Selvlukkende dører i   rømningsveier og sluser skal aldri festes permanent i åpen stilling.

Det er ikke tillatt å lagre gassbeholdere og ildsfarlige væsker innomhus.

Alle skal lære seg grunnleggende bruk av brannsentralen, se oppslått bruksanvisning.

 

Instruks ved BRANN: Først redde liv, så slukke brann

 •  Varsle øvrige personer i leiligheten.
 • Sett i gang evakuering ved bruk av trapp, ikke heis. (Funksjonshemmede kan bruke heisen dersom oppgangen/trappehuset er fritt for røyk.)
 • Hvis brannen er liten, forsøk å slokke med brannteppe eller annet slukkemiddel. Ta ingen sjanser!
 • Lukk vinduer og trappedør.
 • Gå raskt ut av bygget. Gå til Møteplassen.
 • Ring brannvesenet på tlf 110 og fortell om situasjonen.
 • Hvis oppgang/trappehus er røykfylt, lukk døren, kle deg etter årstiden og gå ut på balkongen. Gi deg til kjenne. Vent på hjelp fra brannvesenet.
 • Møteplass 1 blokkene A, B, C, D, E, og H1 er NORD for C-blokka
 • Møteplass 2 for blokkene F, H2-3, K1-2 og I er SYD for K2
 • Møteplass 3 for blokkene N, R1, R2 og Q er øst for N2

Instruks ved ALARM:

Dersom du hører vedvarende alarm i egen leilighet og i fellesarealer:

 • Følg instruks ovenfor med unntak av slokkeinnsats.
 • Ved falsk alarm kan denne avstilles fra brannsentral som befinner seg i trappeoppgangen.
 • Varsle øvrige beboere og brannvesen på tlf 110.
 • Brannansvarlig i sameiet er styreleder.

 

Generell branninformasjon om ditt bygg:

Bygget

I bygget er det installert boligsprinkleranlegg i boligdel, samt heldekkende brannalarmanlegg som inkluderer garasjene. Sprinklerhoder og branndetektorer skal IKKE røres eller tildekkes.

Leilighetene

Alle leiligheter samt fellesarealer er utstyrt med håndslokkeapparater. Alle plikter å sette seg inn i hvordan slikt apparat brukes, les bruksanvisning som følger med apparat.

En gang i måneden kontrolleres apparatet slik: 1) pilen skal stå på grønt. 2) løft opp apparatet inntil øret, snu det opp  ned 5 -10 sekund  og hør etter at pulveret er løst og flyktig.

Bruk: Dra ut sikringen, sikt mot nederste del av brannen, trykk ned utløserhåndtaket. Brukes ikke mot fettbrann! (Smultgryte-brann: LEGG PÅ LOKKET)

Sameiet sørger for serviceavtale på sprinkler- og brannalarmanlegget. Slukkemateriellet i leiligheten har du selv ansvar for.

BRANNVARSLINGSANLEGGET

I hele sameiet er det ett automatisk brannvarslingsanlegg med brannsentraler som kommuniserer med hverandre.

Alle oppganger har en brannsentral med et display som gir informasjon om en hendelse, enten det er en feil, en alarm eller en utkobling.

Alle leiligheter og fellesarealer har en eller flere røykdetektorer med en unik «adresse» som registreres i brannsentralen.

Alle alarmer går direkte og umiddelbart til brannvesenet.

HVA GJØR JEG NÅR ALARMEN GÅR?

1)      Sjekk branndetektor i egen leilighet: Hvis den røde lampen LYSER KONSTANT er det din detektor som varsler. Men før du varsler brannvesenet om falsk alarm MÅ DU FORSIKRE DEG OM at ikke flere leiligheter er berørt. Derfor MÅ du sjekke meldingen på displayet i brannsentralen. Der vil det stå hvilken detektor/brannmelder som er kilden. Er det falsk alarm, ring 110 og gi beskjed umiddelbart. 

2)      BLINKER lampen på din detektor har alarmen blitt utløst et annet sted: Sjekk oppgangen for røyk (OBS: IKKE GÅ UT I RØYKFULL OPPGANG! Følg branninstruks.)

3)      Er gangen fri for røyk, sjekk meldingen på betjeningspanelet:

 • Alarmen kommer fra egen blokk: displayet viser hvilken leilighet med et H-nummer. Følg branninstruks.
 • Alarmen kommer fra en annen blokk: overlat videre oppfølging til beboerne der. Følg branninstruks.
 • Alarmen kommer fra en sensor eller brannmelder i en av garasjene: vurder om du kan bidra til ev. slukking, men la brannvesenet ta seg av videre oppfølging. Følg branninstruks.

HVA GJØR JEG VED EN REELL BRANN?

 Følg branninstruksen som er slått opp ved brannsentralen og på sameiets hjemmeside.

VERDT Å VITE OM ALARMANLEGGET:

 • Alle leiligheter og fellesareal har en eller flere brannmeldere med innebygget sirene.
 • Det er 3 minutters forsinkelse fra alarmen går i egen leilighet til alarmen går i fellesarealet/oppgangen.
 • Det er ytterligere 2 minutters forsinkelse fra egen oppgang (fellesareal) til nabo-oppganger.
 • Dersom en detektor eller brannmelder i et fellesareal, tekniske rom eller garasje aktiveres, vil alarmen umiddelbart gå i alle oppganger og leiligheter med direkte tilknytning til «brannstedet».
 • Alle alarmer går automatisk og umiddelbart til brannvesenet.
 • Ved uønskede alarmer må brannvesenet kontaktes umiddelbart for å hindre utrykning: RING 110. Lyser den røde lampen på DIN brannmelder må DU ringe 110 dersom det er falsk alarm. Unnlatelse kan medføre fakturering (kr 6.500,-)
 • Ved uønsket alarm: trykk kun på «Avstill klokker», men HUSK:
 • Ingen må «avstille klokker» eller gi beskjed om uønsket/falsk alarm uten å ha 100% kontroll på situasjonen!
 • TRYKK ALDRI PÅ «Tilbakestill alarm». Dette skal kun gjøres av brannvesenet eller bemyndiget person.
 • Så lenge alarmen ikke kommer fra fellesarealet vil heisen være i drift, men den er i slike tilfeller FORBEHOLDT FUNKSJONSHEMMEDE.

 

Når brannvesenet spør «HVOR BOR DU?», da er svaret:

Blokk, Gateadresse, Leilighetsnummer og H-nummer.

(H-nummeret står i/på døren inn til leiligheten og angir etasje og dør. Eks.: H0101 angir første etg. og første dør til venstre fra der du kommer inn. Nummerereingen går "med klokka". H0403 angir således fjerde etg, og tredje dør fra venstre mot høyre når du står på øvre trappetrinn på vei inn i gangen).

Rømningsbryter.

Ved alle dører som fører ut i en rømningsvei fra parkeringshusene, er det montert en grønn rømningsbryter ved døren.

 • Denne frigir sluttstykket i låskassen i dørkarmen slik at døren kan åpnes uten nøkkel. Styres av brannalarmanlegget.
 • Alle dører med denne funksjonen låses opp automatisk når alarmen går.
 • Bryteren kan manuelt overstyres ved å trykke inn (eller vippe opp) glasset i fronten. Det utløser en intern sirene i boksen.
 • Dersom glesset er trykket inn (eller vippet opp) og bryteren er utløst manuelt, må den tilbakestilles med en spesiell nøkkel.

Manuelle brannmeldere.

I alle oppganger, parkeringshus og rømningsveier er det montert manuelle brannmeldere.

 Trykker du inn denne går brannalarmen uten forsinkelse i alle leiligheter i oppgangen.

 • Utløst i garasje, går alarmen i alle leiligheter og oppganger med direkte adkomst til den aktuelle garasjen                                
 • Alarmen går alltid og umiddelbart til brannvesenet og til alle leiligheter og fellesareal med direkte adkomst til brannmelderen.

BETJENINGSINSTRUKS brannsentral Mx 4000

1)   DISPLAY gir informasjon om hvor alarmen er utløst

2)   Med PILENE kan du bla videre og få mer informasjon ("haken" er Enter-tasten)

3)   STATUS PÅ BRANNVARSLINGSANLEGGET

4)   Ikke i bruk.

5)  IKKE TRYKK PÅ «Tilbakestill»! Denne skal kun betjenes av bemyndiget person.

6)   IKKE TRYKK PÅ «Avstill Klokker» før du har 100% oversikt og vet med sikkerhet at det er en uønsket alarm. DA – og først da – kan du ringe 110 og informere om falsk alarm.

7)   Tastaturet skal kun brukes av system-kyndig personell (Esc er tilbake-tast)

Sameiet NJB – Utsikten trinn 1, 26.10.2016