Varslingsplan ved gasslekkasje (gjelder kun blokkene C-D-E-F, H2-3 og K)

Når uhellet er ute!

Det påligger samtlige beboere som har gasspeis eller gasskomfyr å ha en «åpen nese» og varsle i henhold til denne varslingsplanen dersom man oppdager

GASSLEKKASJE:

  • Vaktmester     95 22 89 41    
  • Brannvesen     110     
  • Politi 112        
  • Lege 113
  • Leverandøren av gassanlegget, RSM as: 99 22 55 00, 95 25 55 09 Roy Arild Johannessen

(OBS: Målerskapet ditt har en ventil som kan slippe ut små mengder gass ved tilfeldige overtrykk. Dette er ikke farlig!)

INSTRUKS (dersom lekkasjen ikke er ubetydelig):

  1. Hold alle personer borte fra gassområdet. Er det nødvendig å evakuere området, gjør det øyeblikkelig!  Samtidig må en fjerne alle kilder for antennelse av gassen.
  2. Sørg for vakthold. Hold alle uvedkommende minst 75 meter unna området.
  3. Steng ALLTID enhver ventil som kan stanse gasstilførselen.

NB: Gjør deg kjent med hvor inntaksskapet m/gass-hovedkranen (stengekran) til din blokk er lokalisert.)