Vaktmesters arbeidsliste

 

 

UKE NR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollene er utført av (daglig signatur):

 

Uke-aktivitet:

 

 

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Utendørsanlegg

 

 

 

 

 

 

 

Rydde/feie/plukk av søppel på utvendig fellesareal

 

 

X

 

X

 

X

Tømme søppelkasser ved inngangspartiene

 

 

 

X

 

 

 

Lyspærer: Gatelys og indirekte veggbelysning

 

 

 

X

 

 

 

Bygning utvendig

 

 

 

 

 

 

 

Sjekk at dører, vinduer, porter, trapper er uten skader

 

 

X

 

 

X

 

Kontrollere garasjeporter  og sidedører: funksjon og skader

 

 

 

X

 

 

 

Smøre skinner til rulleport / ettertrekke skruer

 

 

Ved behov

 

 

Bygning innvendig

 

 

 

 

 

 

 

Sjekke luftfuktighet i bodareal

 

 

X

 

X

 

X

VVS anlegg              
Sjekke temperaturer og automatikk     X X X X X
Kontroller vv-bereder for lekk/temperatur     X   X   X
Kontroll av sirk. pumpe varmt vann     X X X X X
Fyring     X X X X X
Spyle vanninntaket     X        
             
               
               
               
               

Elektro

 

 

 

 

 

 

 

Lysrunde alle fellesareal

 

 

X

 

X

 

X

Avlesning av el-målere

Månedlig

 

 

 

 

 

Heis

 

 

 

 

 

 

 

Kontroller funksjon

 

 

X

 

 

 

 

Kontroller for skader på Stol/dørsmyg og lignende

 

 

X

 

 

 

 

Brannsikring

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll brannsentral

 

 

X

X

X

X

X

Sjekk av alle nødutganger

 

 

X

 

 

 

 

Sjekk at rømmingsveier er fri. Fjerne ev. hindringer

 

 

X

 

 

 

 

Kontroll av branndører/porter

 

 

X

 

 

 

 

Sjekk av alle nød/ledelys

 

 

X

X

X

X

X

GASS-ANLEGG

 

 

 

 

 

 

 

Sjekke gassanlegg i hht sjekkliste

Månedlig

 

 

 

 

 

 

Halvårs-aktivitet:

VÅR

HØST

Utendørsanlegg

 

 

Tømme/drenere utvendige vannrenner/baseng

 

X

Høytrykkspyle utvendige vannrenner/baseng

X

 

Bygning utvendig

 

 

Justere dørpumper/hengsler/låser/smøre alle dører mot friluft samt branndører

X

X

Kont. fasader, beslag og takbeslag for sprekker og skader m.m.

X

X

Visuell kontroll av taknedløp

X

X

Rense taksluk og tak for løv / søppel og lignende

X

X

Bygning innvendig

 

 

Kont./justere dørpumper og dører. Smøre hengsler og låser på alle dører i innvendig fellesareal

X

X

Spyle garasjeplass

X

 

Rydde / feie alle tekniske rom

X

X

VVS anlegg

 

 

Stenge  utvendige slangekraner

X

X

Kontroll/skifte av luftfilter (HVOR???)

X

X

Avlesning av vannmålere 2 stk

X

X

Elektro

 

 

Kontroll av støpsler/stikkontakter/brytere for skader

X

X

Kontroll av lysarmaturer for skade/oppheng

X

X

Kontroll og rengjøring av sikringsskap

X

X

Heis

 

 

Rydde / feie i maskinrom

X

X

Støvsuge spor nedre dørføring

X

X

Støvsuge sjaktbunn

X

X

Brannsikring

 

 

Kontroll av overføring til brannvesenet.

X

X

Kontroll av batterisentral  nødlys/lading/drift.

X

X

Kontrollere alle brannapparater i fellesarealene

X

X

Avholde brannøvelse i henhold til instruks

1 g/år