Sameiets styre beklager at det alt for ofte står biler parkert inne på områder som er avsatt til andre formål. Det er derfor innført parkeringskontroll mellom blokkene våre. Vi innfører kontrollen først og fremst for å ivareta vår felles sikkerhet og sørge for at det til enhver tid er ledige plasser til brannbiler og ambulanser . Biler/hengere skal ikke hensettes tilfeldig inne på område vårt som strekker seg fra innkjøringen i P1/P2 og hele veien opp til bygget lengst sør (K2): Kaiveien, Laboratorieveien og Bølgeveien med tilhørende lommer.

Ved innkjøringen til området står det skilt som angir parkeringsfri sone. Parkerte biler risikerer å få et gebyr ilagt av selskapet Park Nordic som har fått i oppdrag av sameiets styre å foreta sporadiske kontroller.

Kjøring til og fra eiendommen og de enkelte hus i den hensikt å foreta av-/pålessing vil naturligvis fortsatt være tillatt.

Det er avtalt at tjenestebiler fra Sande kommune kan parkere den korte tiden de er på oppdrag hos en av våre beboere.