Til orientering: Kaipromenaden, "torget" og trappen opp til Kaiveien samt hele Kaiveien (til og med granitten) tilhører Sande kommune. Laboratorieveien og Bølgeveien er del av sameiets område (fellesareal).

Arealplan januar 2019